Datorvisualisering 5ID033, FDAT Fördjupning i ytmodellering (CAID)

Målsättning för kursen

Kursens mål är att ge kunskap i möjligheterna som ges med olika 3D-program att visualisera sin design. I kursen ges valmöjlighet att visualisera en produkt på olika sätt. Processen och planeringen som krävs för att nå målet gås igenom.

Delmoment i kursen

1. Vecka 4, 6 och 7
Förvärva grundkunskaperna i Autodesk Alias Automotive (i fortsättningen kallat Alias).

2. Vecka 8
Efter genomgånget moment ska man kunna planera sin tid för att visualisera en virtuell datormodell. En bild utskriven på papper eller en enkel animation är målet. Processen och planeringen för att verkligen nå fram till det utstakade målet är central i detta moment.

Undervisningens uppläggning;

Demonstrationer med åtföljande övningar under handledning samt egna övningar.

Examination

För godkännande krävs godkänd närvaro samt fullgjorda övningar. De obligatoriska övningar måste visas inför lärare på skolans lokaler (går ej att utföra på distans).
Inga graderade betyg ges i denna kurs

Övningarna (PDF) kan hitta på vår S5-server se länk nedan.

Högerklicka och kopiera genvägen!
file://130.239.61.240/CAID_files/CAID_Alias_Studiotools_material/
_Userdata_All_kind_of_Alias_projects/_CAID1_Alias2012_Lessons


I moment 1 krävs sparade filer på:

 1. EX2 CV-Sculpt i Lesson 2 building with primitives
  Fri skulptering. Gör en egen "tokig" 3D-modell.
 2. P6 Grouping Folding Phone i Lesson 3 Controlling Geometry
 3. P1 Auto Layout i Lesson 4 Dimensional Accuracy
 4. P2 Flashlight i Lesson 6 Curves and surfaces
 5. P1 Wheel i Lesson 7
 6. P2 Cute Car i Lesson 8
 7. P3 Handheld device i Lesson 10
 8. P5 Electronic Gadget i Lesson 11 Blend surfaces
 9. Shower Gel Bottle with a label i PDA-Shower-Gel-Bottle-Teakettle-Project mappen. Step by step instructions in Alias web pageShaders and Lights
 10. Chrome PDA i PDA-Shower-Gel-Bottle-Teakettle-Project mappen. Step by step instructions in Alias web page An Introduction to Rendering
 11. Rendering of a Teakettle (more_rend.wire) i PDA-Shower-Gel-Bottle-Teakettle-Project mappen. Obs Software rendering, RayTracing. Steg för steg instruktioner på Alias webbsidaMore Rendering

Läs igenom PDF informationen för varje kapitel.

3D-modellen ska vara i Alias wire-format och renderingarna samt skärmdumpsbilder ska vara gjorda i tiff-format och 1280 x 1024 pixlar. Allt detta ska sparas centralt under;
S5/CAID_files/Nice Renderings CAID1 Totalt 33 st bilder och 11st wire-filer för att få godkänt!

I moment 2 krävs:

Renderad bild eller animation sparad på;
* Centralt sparad 3D-modell och renderad bild eller animation
* Mejlat mål och mejlad reflektion
till tomas.lindehell@dh.umu.se

Lokal

Top PC Lab

Kurstider

Studentlabbtider
Måndag till fredag 09.00 - 16.00
Onsdag 09.00-12.00

Föreläsartid
Måndag till fredag 09.00 - 14.00
Onsdag, torsdag 09.00-12.00

Föreläsare Tomas Lindehell
e-mail: tomas.lindehell@dh.umu.se
tel: 090-786 93 61 (arb)

Nedan några länkar som kan vara användbara under kursens gång:

Alias hemsida
http://aliasdesign.autodesk.com/

 

Moment 2

Dag 1, 2, och 3

Genomgång
Uppstart. Vad väljer du för väg?
Modellbygge. Rendera eller animera
Gör en skriftlig tidsplanering. Mejlas!
Sammanställ gör utskrift.

Dag 4

Genomgång
Individuell kontroll av gjorda uppgifter samt kunskapsnivå. Reflektion vad kunde gjorts bättre?
Mejlas!

Dag 5

Presentation inför klass. Kritik positiv och negativ. Kunskapsförmedling inom klassen. Hur lyckades du med den snygga reflektionen?

För Godkänd krävs i moment 2;

 • Målbeskrivning mejlad dag 1 (måndag)
 • Leverans. Bild för A3-utskrift eller animation (torsdag)
 • Reflektion mejlad dag 4 (torsdag)

Resources:

Alias homepage with forums and downloads!
http://aliasdesign.autodesk.com/

Displacement Maps

Class A surfacing

Autodesk Education Community
http://students.autodesk.com/
Download free softwares like:
* Autodesk Alias Automotive forum
* Autodesk Showcase forum
* Autodesk Maya

* Autodesk SketchBook Pro
* Autodesk Revit Architecture
* Autodesk Mudbox
* Autodesk MotionBuilder
* Autodesk 3ds Max
* Autodesk SoftImage

* And even mores softwares...

The school server with 3D-examples and files to download.

 

I Moment 1.

CV_Sculpt
1. Lesson 2 Building with primitives
EX2 CV-Sculpt

 


Grouping _160
2. Lesson 3 Controlling Geometry
P6 Grouping Folding Phone

 

 


Exercise to be saved
3. Lesson 4 Dimensional accuracy
P1 Auto layout

 


Flash Light _160
4. Lesson 6 Curves and Surfaces
P2 Flashlight

 

 

Wheel _160
5. Lesson 7
P1 Wheel

File to be saved
6. Lesson 8
P2 Cute Car


Handheld _160
7. Lesson 10
P3 Handheld device

 

File to be saved
8. Lesson 11 Blend surfaces
P5 Electronic Gadget.


File to be saved
9. Shower Gel Bottle with a label.
In the Alias 2011 Courseware!


File to be saved
10. Chrome PDA.
In the Alias 2011 Courseware!

 


File to be saved
11. Rendering of a Teakettle.
In the Alias 2011 Courseware!

I moment 2.

Perspective _Apoliva

Göra en "produkt"