Student Projects - Summarized

INTERACTION DESIGN PROGRAMME

Stärkt patientmakt med hjälp av journalen

I sitt examensarbete presenterar Nicole Waniowska en lösning för att stärka patienternas inflytande över den egna vården. Det handlar om ett nytt sätt att se, använda och interagera med den medicinska data som samlas in i patientjournalen. Utöver att systemet ger möjlighet att lära sig mer om sin egen hälsa ger det även information om betydelsen av olika medicinska data, exempelvis provsvar som samlas in, men också om sjukvården som vårdgivare och organisation.

Skärmlös navigering i storstaden

Borut Kerzic har tagit fram en produkt som ska hjälpa dig att uppleva ögonblicket, ett sätt att navigera till fots i städer utan att ha näsan konstant i skärmen när du är på resande fot. Genom audiell och taktil guidning kommer byggnader, platser och monument att få ett annat liv och kunna berätta om stadens och områdets historia på ett interaktivt och levande sätt.

Vem tar hand om ditt digitala arv?

Få av oss har funderat över vad som händer med alla bilder, filmer och uppdateringar som vi gör på olika sociala medie-plattformar när vi dör. Vem ska få se vad? Vad bör raderas per automatik? Klio Rapakoulia har tagit fram en tjänst som ska ge konsumenter av sociala medier mer makt över sitt digitala arv. Plattformen, som tagits fram i samarbete med Futurice, hjälper dig att skräddarsy hur du vill ta hand om ditt digitala eftermäle.

En paketlösning för integration

Frida Stenlund presenterar en serie lösningar för att underlätta anpassningen för människor som kommer till ett nytt land. Genom en digital plattform matchas nyanlända och potentiella arbetsgivare med syftet att ta vara på den unika specialkompetens som migranten besitter. Paketlösningen innehåller även coacher som bistår med kulturell- och språklig anpassning, i synnerhet på den nya arbetsplatsen.

Demokratisk mikroturism i fjällen

Victor Woronovicz har utvecklat ett designsystem som ska vägleda mindre turistaktörer i samma område att samarbeta på en rad olika områden. Lösningarna skräddarsys med utgångspunkt i bygdens unika identitet och designmanualen är fokuserad mot gemensam ekonomi, marknadsföring och affärsutveckling. Projeketet har genomförts i samarbete med Vilhelmina kommun och Klimpfjällsgården.

Framtidens spellistor i offentliga miljöer

Har du funderat på vem som väljer musiken när du går på ett café? Stora delar av urvalet sker redan idag genom artificiell intelligens och avancerade algoritmer. Zhi Wang har undersökt hur vi ska ta vara på det mänskliga urvalet, i samarbete med artificiell intelligens, när framtidens spellistor ska skapas. Projektet har genomförts i samarbete med Soundtrack Your Band och tagit utgångspunkt i behovet och värdet av en mänsklig inblandning även i framtiden.

Hemkänsla för den globala medborgaren

Idag hela världen en potentiell arbetsmarknad för de flesta unga människor. I takt med att vi rör oss mer och mer kommer allt fler människor att kalla ett nytt land sitt hem. Mehek Sharma har, i samarbete med IKEA, tagit fram en app och en digital plattform för att hjälpa globala medborgare att känna sig hemma i sin nya omgivning. Dels genom att koppla dem till människor i liknande situationer, men även till lokalinvånare med jämförliga intressen.

ADVANCED PRODUCT DESIGN PROGRAMME

Ett starter-kit för sneakerdesign

Ruben Eriksson har tagit fram ett design-kit för utveckling av sneakers, som inspirerar till kreativitet och visar att det är möjligt att arbeta som skodesigner. Tanken med systemet är att göra branschen mer jämlik och inkluderande genom att visa för personer från områden och kulturer där sneakers är viktiga att det är möjligt att jobba inom kreative yrken. Projektet, som utvecklats i samarbete med Adidas, har som målsättning att sänka trösklarna till designyrket, inte minst i marginaliserade områden.

Smart home produkt mäter vårt intag av dagsljus

Betydelsen av dagsljus för vår allmänna hälsa är väl dokumenterad. Få åtgärder har dock tagits för att vi på ett enkelt sätt ska kunna ha bättre koll på vår dagliga dos och vilka åtgärder vi bör ta för att må bättre. I samarbete med Nokia har Anton Ingvaldsson utvecklat en serie smart-home produkter för att hjälpa oss att registrera hur mycket dagsljus vi får. Genom små pins som fästs på ytterkläder och en stationär mätstation i hemmet får vi information om hur mycket dagsljus vi fått varje dag. Produktsystemet hjälper också till att föreslå olika åtgärder för att få mer ljus när det behövs.

Katastrofer till sjöss - hur räddar vi fler liv?

Under massräddningsaktioner till sjöss råder oftast ett kaos. Räddningstjänsten saknar inte sällan en tydlig överblick och har således svårt att strukturera arbetet föra att nå maximal effektivitet. Tillsammans med Sjöfartsverket har Pontus Edman skapat en sändare som kan monteras på existerande flytvästar. Sändaren är sammankopplad med ett söksystem som ska kunna användas av räddningstjänsten. Sändaren aktiveras automatiskt när olyckan är framme och genom kortare sökningstider räddas liv, speciellt i kalla vatten.

Framtidens sjukvård med robotassistenter

Undersköterskors arbetsroll domineras alltför ofta av monotona uppgifter och tunga lyft. Simon Linge har utvecklat en robot som ska hjälpa underköterskor med dessa sysslor så att de kan utnyttja sin specialkompetens för att kunna erbjuda bättre vård samtidigt som de slipper onödig fysisk påfrestning. Roboten är cirka en meter hög med långa armar för att kunna utföra en rad olika hjälpsysslor på snabbaste sätt.

Ett nytt sätt att kommunicera för hörselskadade

Med utgångspunkt i hörselskadades verklighet och behov har Kristian Juks designat en ny form av kommunikationsmedel, ett armband. Genom en pulserande funktion ska de kommunicerande parterna kunna signalera mellan varandra i till exempel överbefolkade rum utan att ha visuell kontakt. Produkten har tagits fram i nära samarbete med användargruppen och är ett komplement till de ofta invasiva hörapparater som finns på marknaden idag.

Nästa generations kirurgiska "power tools"

Få känner till att de kirurgiska "power tools" som används idag är förhållandevis klumpiga, tunga och oergonomiska, inte minst för kvinnliga kirurger. Alexander Abele såg ett tydligt utrymme för förbättring och designade, i samarbete med aktiva kirurger, ett produkt-kit med nya verktyg som är lättare, mer ergonomiska och ger bättre precision. I förlängningen är förhoppningen att dessa instrument ska bidra till att rädda fler liv vid kritiska kirurgiska ingrepp.

Hur kan föräldrar bäst främja små barns utveckling?

Alejandro Mandrion har tagit fram en produktserie som ska ta tillvara barnets erfarenheter under de första viktiga åren. Efter att ha besökt skolor i Spanien och Colombia har Alejandro skräddarsytt ett antal produkter som ska hjälpa föräldrar i hemmet att stimulera barnens motoriska färdigheter, sinnen och känslor genom spel. Produktserien är tänkt att ge familjer möjligheter att hjälpa sina barn att utvecklas oavsett var de kommer ifrån och deras föräldrars sociekonomiska möjligheter. De tre produkterna som tagits fram är en kikare, en ficklampa och en boll. Samtliga leksaker innehåller flera interaktiva moment och stimulerar barnens motorik och lärande på flera olika sätt.

Vilka produkter gör oss glada? 

I samarbete med IKEA har Melissa Mahmutovic tagit fram ett spekulativt designprojekt som undersöker vilka produkter hjälper oss att bli lyckligare. Hennes koncept utgår ifrån produkter med olika rituella inslag. Ett exempel är en dokumentförstörare som ceremoniellt trasar sönder negativa tankar nedskrivna på en lapp.

TRANSPORTATION DESIGN PROGRAMME

Bilen som träningsredskap

Kan framtidens självkörande bilar bli en plats där vi byter stillasittande mot träning? Andreas Vang Nielsen har, i samarbete med Volkswagen, utvecklat en bil där man kan positionera sig på flera sätt för olika typer av fysisk aktivitet. Framför allt handlar det om grundläggande lågintensiv core-träning. Bilen har en ovanligt futuristisk estetik och designen inkorporerar de naturliga g-krafterna som upplevs under resan i själva träningsmomenten. Bilen utgår från ett framtida scenario där autonoma, delade mobilitetssystem möjliggör nya affärsmodeller. Det faktum att fordonen delas och kan bokas när det behövs innebär att nya transportgrenar utvecklas. En potentiell sådan transportmodell är just bilar som man kan träna i, såsom denna Volkswagen Active Mobility.

Futuristisk BMW-bil kommunicerar genom ljudvågor

Max Troichier har tillsammans med BMW utvecklat en bil som interagerar med omgivningen genom visuella-, taktila- och ljudelement. Bilen är tänkt att vara en del av framtidens bilmarknad då bilar hyrs ut och delas mellan användare genom olika typer av abonnemang.  Genom ett ultrasoniskt "bälte" runt bilen som stöter ut ohörbara ljud kommunicerar bilen genom ljudvågornas tryck. Man kan således känna när bilen är nära. Funktionen kan både användas till att kommunicera med användare utanför bilen och för att varna människor i bilens närhet under pågående färd. Bilen bär även andra tekniska finesser såsom knappar som går att trycka på "i luften", som tagits fram med AI-teknologi. Den estetiska inspirationen är hämtad från 1980-talet och är tänkt att sticka ut från andra bilmärken.

Flygande bilar om fem år?

I årtionden har vi hört folk beklaga sig över att "flygande bilar" aldrig verkar dyka upp på marknaden. Kanske är det dags nu? Tejas Purohit har, i samarbete med NIO, utvecklat interiör och exteriör för en självkörande drone-bil. I allt större megastäder kommer transportformer att behöva utvecklas i fler riktningar och med drönarteknik är nu flera företag relativt nära kommersiella versioner av dessa fordon. Drone-taxibilar förväntas finnas för kommersiellt bruk inom fem år. I Tejas Purohits självkörande drone-bil sitter de fyra passagerarna mitt emot varandra och instrumentbrädan har flera olika integrerade AI-element.

Hur ser pendling ut i framtidens megastäder?

Hur kommer bilar att ägas och nyttjas i framtiden? Lingxi Yuan har tagit fram framtidens fordon, som abonneras och delas mellan olika användare. Eftersom fordonet är självkörande har hon fokuserat på interiören. Lingxis idé går ut på att sudda ut gränserna mellan hemmet och bilen. I samarbete med Volvo har hon utvecklat ett fordon som snabbt kan inredas efter personlig smak, där bilen blir en förlängning av hemmet. De saker du pluggar in i hyrbilen tar du sedan enkelt åter med dig in i hemmet och vice versa. Transportmodellen riktar sig mot framtidens långpendlare som bor en bit utanför städerna.

Amfibiefordon i klimatförändringens spår

I takt med accelererande klimatförändringar lär våra städer och kustområden få allt fler områden täckta av vatten. Redan idag finns naturligtvis många städer där vattenmassor är en central del av stadsbilden. För att förenkla transporter i dessa miljöer har Oliver Walderhaug tagit fram ett amfibiefordon som kan färdas både på land och i vatten. Fordonet, som utvecklats i samarbete med Scania, fäller ut pontoner och använder jet-teknologi när den möter vattnet. Funktionaliteten tillåter såväl manuell styrning som en självkörande inställning.

Framtidens Land Rover i miniformat

Edwin Senger har utvecklat en modell av ett framtida fordon, ett "minimal travel vehicle", för fordonstillverkaren Land Rover. Produkten utgörs av en bil i miniformat byggd av extremt lätta och hållbara material, som det även ska gå att övernatta i. Tanken är att bilen ska gå att hyra intill det område besökaren vill utforska och med minimal miljöpåverkan ta den ut till svårtillgängliga platser.

Saknar framtidens rallybil förare?

Kommer rallysportens framtida bilar köras med hjälp av artificiell intelligens? Det tror Markus Anderer som utvecklat en rallyupplevelse där en till stora delar självkörande rallybil supportas av en mänsklig co-pilot. Tillsammans med Hyundai har han skapat ett rallykoncept - Paris till Peking - där AI ikläder sig rollen som försteförare och den mänskliga föraren blir co-pilot. Tanken är att det här kommer skapa en överlägsen digital visuell upplevelse som folk kan följa live direkt inifrån bilens kupé. Framför bilen färdas en drönare som kartlägger den närliggande terrängen och genom AI-teknologi planeras den optimala rutten i realtid.

Upplysningsturism i sällskap med Rolls Royce

Victor Andrean har producerat ett exklusivt fordon tillsammans med Rolls Royce som ska erbjuda en unik turistupplevelse över längre distanser. Bilen går inte att köpa utan kan endast bokas för den fullständiga upplevelsen, "en resa mot upplysning". Tanken är att resan ska vara skräddarsydd för att ge en optimal upplevelse av den lokala kulturen, maten och naturen längs resans väg.

KANDIDATPROGRAMMET I INDUSTRIDESIGN

Den klimatsmarta matvarubutiken

Idag har livsmedelskonsumenten stor makt att påverka miljö och klimat genom medvetna val i butiken. Frågan är hur man utökar kundens individuella medvetenhet i en djungel av produkter och ett överflöd av information? I samarbete med Coop har Felicia Evaldsson tagit fram en lösning som utbildar kunden att göra smarta val på ett enkelt sätt. Genom en utveckling av den scanningstjänst som redan finns i butikerna idag ska ytterligare information om miljömärkning tillgängliggöras för kunden. Även information om allergier ska knytas till varje produkt inom ramen för systemet. All data samlas i en individuell kundprofil som ska göra det lätt för kunden att följa sin resa som miljömedveten konsument och motivera till bättre och bättre beslut. Kopplat till produkten finns också data som följer butikens och kundernas gemensamma miljöresa.

Ett nytt sätt att kommunicera mellan döva och hörande

I olika vardagssituationer kan kommunikationen mellan döva och hörande stöta på vissa problem, exempelvis i kassan på en matvarubutik. Jonathan Svahn har tagit fram interaktiv tvåsidig skärm som placeras i kassan i en affär eller på desken hos en myndighet. Från ena hållet tolkas teckenspråk till en datoriserad röst och från andra hållet transformeras rösten till teckenspråk som visas på skärmen. Produkten har potentialen att i grunden förändra dövas möjlighet att göra sig förstådda i offentliga miljöer.

Cykelbarnstol med air-bag

Många föräldrar lever med en daglig oro över säkerheten kopplad till cykeltransporter med små barn. Julia Håkansson har undersökt hur man kan transportera barn på ett säkrare och smidigare sätt via cykel. Hennes fokus har legat på cykelbarnstolen. Projektet är genomfört i samarbete med Hövding som gjort sig världskända med sin airbag-liknande krage som aktiveras när olyckan är framme. Julias fokus har varit att utnyttja denna teknologi för att ta fram en barnstol som kan skydda barnet på liknande sätt.

Streaming för nybörjare

Personer som streamar använder just nu en rad olika produkter och system. En typisk streamingplats är fylld med allt från studiomikrofoner, gaminghörlurar, högtalare, kameror och ljussättning. Att behöva köpa flera dyra produkter skapar ett hinder för många som vill ägna sig åt streaming. I samarbete med Twitch har Viggo Blomqvist har utvecklat ett startpaket av sammansatta produkter som gör det lättare att börja streama.

Kvinnors trygghet i det offentliga rummet

Lisa Thudén har undersökt hur kvinnor kan känna sig tryggare i det offentliga rummet. Hennes fokus har legat på att skapa en trygg och säker miljö i anslutning till offentliga toaletter. Traditionellt har det byggts fler offentliga toaletter för män än för kvinnor, och de har sällan var utformade efter flickors, kvinnors och småbarnsföräldrars behov. Många kvinnor känner sig inte trygga i dessa miljöer och oron över att utsättas för brott medför att många undviker att vistas utomhus. För att bidra till ett tryggare och mer jämställt samhälle har Lisa utvecklat en offentlig toalettmiljö som är mer synlig och upplyst. Tanken är att den ska fungera mer som en mötespunkt som därtill är bemannad, alternativt kopplad till en larmcentral. 

Extremutrustning för bekämpning av skogsbränder

Skogsbränder har blivit ett allt större hot runt om i hela världen. I klimatkrisens spår kommer problemet att växa ytterligare. Rapporter från Kanada säger att antalet skogsbränder kommer att fördubblas under de kommande 20 åren. Över hela världen ökar sommar- och vårtemperaturerna vilket leder till att marken och skogarna blir torrare och risken för skogsbränder växer. För att förbättra miljön och säkerheten för brandmän under bekämpningen av skogsbränder har Simon Jonasson har utvecklat en unik värmesväst försedd med syrgastuber. Utrustningen hjälper brandmän att komma närmre elden och gör också eftersläckningsarbetet enklare då syrgastuberna gör att den täta röken blir lättare att penetrera.

Hästtransport med hästen i fokus

Under de hästtransporter som äger rum idag kan hästen ofta uppleva stress av olika anledningar, vilket kan leda till att både häst och skötare kan skada sig. Fanny Jonsson har tittat på hur man kan hitta ett sätt att göra hästtransporter säkrare och tryggare för samtliga parter. Produkten hon har utvecklat bygger på ett nedsänkbart släp med ljusinsläpp både bak och fram. Släpets utformning har tagit utgångspunkt i hästens behov och är ämnad att skapa en tryggare och bekvämare upplevelse för hästen.

Den nya flytvästen

Säkerhet på sjön bland fritidsseglare har sett likadan ut i nästan femtio år. Flytvästen har knappt utvecklats sedan 1970-talet. Som ett resultat har sjöräddningen alltjämt stora utmaningar i sitt räddningsarbete. För att skapa bättre förutsättningar för sjösäkerhet har Christian Svärd har tagit fram en ny typ av flytväst. Plagget har en inbyggd sökare som ska underlätta koordinationen av räddningsarbetet. Flytvästen har också en airbag-liknande funktion som gör att den tar mindre plats i inaktiverat läge och aktiveras upp automatiskt när den sätts på.

Framtidens turistupplevelse i storstaden

Hur kommer framtidens turistupplevelser se ut i våra storstäder om tio år? Berzah Can har utvecklat ett självkörande sightseeingfordon där turisten själv kan skräddarsy sitt äventyr mot en mer personlig upplevelse. Fordonet, som rymmer 4-6 platser, är utrustad med en rad interaktiva element som gör upplevelsen minnesvärd under transporterna mellan olika sevärdheter.

Ett eldrivet smart fordon för morgondagens hantverkare

Att vara hantverkare is storstaden kan ofta vara krångligt. De allra flesta utgår idag ifrån en otymplig skåpbil som är svår att köra på trånga gator och än knepigare att parkera. Mattias Nilsson har utvecklat ett smart, eldrivet fordon för framtidens hantverkare, snickare och installatörer som arbetar i storstäder. Tanken har varit att skapa ett smidigt och kompakt fordon som är lätt att manövrera och parkera i urbana miljöer. Fordonet har också utformats med ett smart packningssystem med moduler som gör det enkelt att få med just de saker man behöver till det aktuella jobbet.

Hjärträddning vid festival och karneval

Vid stora och kaotiska stadsevenemang är det ofta svårt att förutse vilka resurser som krävs för att hjälpa människor som drabbas av plötsligt hjärtstopp. Runt om i landet arrangeras varje år evenemang av olika karaktär i städers stadskärnor. I Visby anordnas Medeltidsveckan, i Göteborg kulturkalaset och i Lund Lundakarnevalen. Det stora besöksantalet och den breda målgruppen skapar unika och svåra förutsättningar för att nå ut med rätt vårdinsatser. Anton Nilsson har utvecklat ett portabelt kit med väst och tillhörande mobil hjärtstartare. Västen avger larmande ljud och ljus som ska göra det lättare för vårdpersonalen att nå fram i folkmyllret. Ett tillhörande digitalt koordinationssystem ska också göra det enkelt att hitta den drabbade personen och korta den kritiska perioden så att hjärträddning kan inledas så fort som möjligt.

Robot på ben ska ta över gallringsarbetet

Hur kan gallringsteknologi utvecklas inom skogsbruket för att öka både kvalitet och effektivitet i arbetet? Idag är det allt svårare att få folk att jobba inom gallring då yrket är extremt krävande och ibland farligt. I samarbete med Skogforsk och SLU har Martin Westfält utvecklat en robot på ben ska kunna utföra jobbet på ett säkert och effektivt sätt. Kopplat till roboten finns en drönare som scannar skog och topografi i förväg för att göra robotens jobb så enkelt och produktivt som möjligt.

Ett klimatsmart sätt att transportera dina matvaror

Den egna bilen är en stor kostnad, både för miljön och för den egna plånboken. Dagens bilar drivs huvudsakligen av fossil olja, som är en ändlig resurs. Malin Lenkeit Gesser har frågat sig hur vi kan förenkla transport av matvaror från affär till hemmet utan bil. Resultatet är en modern cykelkärra som optimerats just för transport av matvaror.