Storys & Projekt

Att Skapa Designteorier

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Hur producerar vi teorier inom designforskning? I sin nya bok utmanar  Johan Redström gamla konventioner om motsatsförhållandet mellan teori och praktik.