Höstterminen 2019

Fristående kurser

De här kurserna är öppna för alla (som har grundläggande behörighet), och söks via antagning.se. Inga arbetsprover behövs. 

Ansökan är öppen 15 mars - 15 april.

Om sista anmälningsdag passerat kan du göra en sen anmälan, och om det finns platser kvar på kursen, kan du bli antagen.

Kurspaketet grundläggande formgivning, 30 hp
Helfart, dagtid, v 36 2019 - v 3 2020. Anmälningskod 52298.

Grundläggande tvådimensionell formgivning, 15 hp

Helfart, dagtid, v 36 - v 44. Kurskod 5ID205. Anmälningskod 52225.

Grundläggande tredimensionell formgivning, 15 hp
Helfart, dagtid, v 45 2018 - v 2 2019. Kurskod 5ID206. Anmälningskod 52228.

Hot team - innovationsprojekt , 7,5 hp
Helfart, dagtid, v 44 - v 49. Kurskod 5ID181. Anmälningskod 52218.

Kroki 1, 7,5 hp
Kvartsfart, sen eftermiddag, v 37 2019 - v 3 2020. Kurskod 5ID221. Anmälningskod 52220.

Fristående kurser öppna endast för programstudenter

Tjänstedesign, 15 hp
Helfart, v 36 - 44. Kurskod 5ID179, anm.kod 52239
För studenter på Civilekonomprogrammet i service management.

Beteende och estetik i planeringen, 15 hp
Helfart, v 44 2019 - v 03 2020. Kurskod 5ID107 , anm.kod 52210
För studenter på Samhällsplanerarprogrammet.