Beteende och estetik i planeringen, 15 hp

Kursen fokuserar på designmetoder som kan användas inom samhällsplaneringen för att generera idéer, formulera och lösa problem samt omsätta dessa till strategiska visioner. Av särskild betydelse är även metoder för att kommunicera och visualisera problem, situationer och idéer: scenariobyggande, prototypering, datorstödda visualiseringstekniker och presentationsteknik. Vidare behandlas under kursen områdena tjänstedesign och interaktionsdesign, formens betydelse i vardagslivet, samhällsplanerings- och stadshistoria, interaktion och medborgardiskussion, design för alla och tillgänglighetsaspekter.

Ett huvudsyfte med kursen är att studenten ska nå en grundläggande kompetens i att kommunicera med olika medborgar- och yrkesgrupper inblandade i planeringsprocessen, och få kännedom vilka krav som kan ställas vid upphandling av konsulttjänster inom designområdet i relation till planering och projektering av miljöer.

I kursen ingår undervisning och övningar som syftar till att studenten praktiskt skall tillämpa kunskaper från denna och tidigare kurser i realistiska övningar och projekt.

Kursen ges som en del av Samhällsplanerarprogrammet och är inte öppen för andra sökande.

Tidigare genomförda projekt

Vinterträdgård på Ålidhem 2011, notis i VF
Vinterträdgård på Ålidhem 2011, artikel i VK

 

Kursplan»

Har du frågor om kursen? »