Gestaltning
Material
Digital 3D

Grundläggande tredimensionell formgivning, 15 hp

Fokus läggs på både traditionell och nyskapande tredimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis gestaltning, materiallära, grundläggande 3D-modellering i datormiljö, mm).

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • förklara och diskutera inriktning för ett eget nyskapande formuttryck.
  • skapa kreativa och kvalitativa formförslag för tredimensionell gestaltning.
  • överföra ett formförslag från skiss till tredimensionell form, och reflektera över vilka överväganden som behöver göras i övergången från 2D till 3D för att bibehålla det eftersträvade formspråket och formuttrycket.
  • självständigt driva och genomföra en gestaltningsprocess, och analysera en sådan process muntligt och skriftligt.

Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till exempel kunna söka designutbildningar och/eller andra konstnärligt baserade utbildningar eller yrken.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Anmälan via antagning.se » 

Kursplan»

Har du frågor om kursen? »