Form och uttryck
Material och gestaltning
Teckning och CAD

Grundläggande formgivning, 30hp

Det här kurspaketet löper över hela höstterminen, och består av två delkurser.  Målet med kurspaketet är att ge en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor. Under kursens gång arbetar du med form, både praktiskt och teoretiskt, med början i tvådimensionell form och senare med tredimensionell form. Kursen lämpar sig särskilt väl för dig som vill utveckla tekniker och metoder inom visualisering, och för dig som vill söka vidare till andra konstnärliga utbildningar. Utifrån de områden som behandlas inom kursen, bygger du kunskaper, kompetenser och arbetsprover som kan användas i ansökningsprocesser inom ett brett område av design- och konstutbildningar.

Grundläggande tvådimensionell formgivning, 15 hp
Fokus läggs på traditionell tvådimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis grafik, typografi, fotografi, teckning m.m.).

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • redogöra för och tillämpa olika tekniker inom tvådimensionell design.
  • redogöra och förklara grundläggande begrepp inom grafisk form, färg och tvådimensionell formlära.
  • experimentera med tvådimensionella formelement för att uppnå ett personligt uttryck.
  • analysera och diskutera olika stilepoker och relatera det till en samtida kontext.

Grundläggande tredimensionell formgivning, 15 hp
Fokus läggs på både traditionell och nyskapande tredimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis gestaltning, materiallära, grundläggande 3D-modellering i datormiljö, mm).

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • förklara och diskutera inriktning för ett eget nyskapande formuttryck.
  • skapa kreativa och kvalitativa formförslag för tredimensionell gestaltning.
  • överföra ett formförslag från skiss till tredimensionell form, och reflektera över vilka överväganden som behöver göras i övergången från 2D till 3D för att bibehålla det eftersträvade formspråket och formuttrycket.
  • självständigt driva och genomföra en gestaltningsprocess, och analysera en sådan process muntligt och skriftligt.

Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till exempel kunna söka designutbildningar och/eller andra konstnärligt baserade utbildningar eller yrken.

De två kurserna "Grundläggande tvådimensionell formgivning och "Grundläggande tredimensionell formgivning" som ingår i kurspaketet kan även sökas separat.

Anmälan via antagning.se »