Hot team - innovationsprojekt, 7,5 hp

Hot Team är en kurs som kretsar kring på ett tvärvetenskapligt projekt, där studenter från olika institutioner och utbildningsprogram arbetar i team.  Projektet genomförs tillsammans med en extern samarbetspartner, företag eller organisation, för att ge realistiska förutsättningar.

Hot Team är kursen för dig som vill prova på att kombinera dina ämneskunskaper med design och forskning om innovationer. Oavsett om du läser till sjukgymnast, ingenjör, humanist, medicinare eller samhällsvetare besitter just du erfarenheter coh kunskaper som är nyttiga för företag när det kommer till nya innovationer och produktutveckling. Kursen genomsyras i hög grad av "Design Thinking" och aktuell innovationsforskning. Du som student kommer att tränas i att arbeta i tvärvetenskapliga team med fokus på samarbete och innovationsfrågor. I momentet bygger varje team upp en studio för sitt arbete och ert innovationsprojekt presentaers i muntliga redovisningar i denna studio vid två tillfällen. Du som student kommer att tränas i att reflektera över och tillämpa gruppmekanismer och att se de individuella faktorer som påverkar innovationsnivån i gruppen. Som en del av kursen kommer du även få reflektera över skillnader mellan projektarbete och tvärvetenskapliga teamarbeten.

Kursen ges av Designhögskolan och genomsyras av det innovativa tänkandet som skolan bygger på. Som student får du tillgång till den kreativa miljö som präglar skolan.

Kursen ger dig som student:

  • En insikt i olika arbetsmetoder och hur andra yrkeskategorier använder sig av kunskap och arbetar.
  • En verklighetsförankring i hur företagen resonerar och mottar ett genomfört projekt.
  • Möter studenter från andra utbildningsprogram.

Behörighetskrav:
För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng.

Hot teams shovel


Schema»
Kursen ges tillsammans med kandidatprogrammet i industridesign, klasserna BFA2 och BFA3.

Kursansvarig: Monica Lindh-Karlsson. Epost: monica.lindh@umu.se

Anmälan via antagning.se »

Kursplan»

Har du frågor om kursen? »