Tjänstedesign, 15hp

Kursen fokuserar tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designprocessen kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus.

Genom kursen löper ett projektarbete, i vilket designprocessens steg och metoder inom tjänstedesignområdet introduceras och relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse.

Under kursen arbetar studenterna i projektgrupper för att analysera och utveckla en tjänst så att den blir såväl attraktiv som socialt hållbar och inkluderande.

Centralt är att introducera hur designmetoder kan användas för att kartlägga och förstå användares drivkrafter och behov, och omvandla dessa till konkreta koncept för tjänste-, produkt- och miljöutveckling.

En stark tyngdpunkt ligger på att öva metoder för användarcentrerad dokumentation, idégenerering, utvärdering och konceptutveckling, liksom på metoder för att visualisera processer, idéer och koncept såväl manuellt som datorstött under projektets olika stadier.

Kursen ges som en del av Civilekonomprogrammet i service management och är inte öppen för andra sökande.

 

Tidigare genomförda projekt

Busspendling Umeå-Sävar 2012, notis i VF
Busspendling Umeå-Sävar 2012, artikel i VK

Kursplan »

Har du frågor om kursen? »