Design för användarupplevelse, 15 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar de processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign. Fokus ligger på att introducera designmetodikens grunder och hur olika aspekter av grafisk formgivning, typografi, layout, ljuddesign och haptik kan influera designen av ett användargränssnitt.

I kursen ges en historisk översikt över interaktionsdesigneryrkets framväxt, en introduktion till kreativa och analytiska designmetoder samt grunderna i olika visualiserings- coh kommunikationstekniker. Under projektarbete ska studenterna tillämpa dessa kunskaper i ett praktiskt projekt som tar fasta på tjänstedesign och interaktionsdesign, med särskild hänsyn till samspelet mellan gränssnittets form och funktion i relation till användarens upplevelse.

Kursen struktur

5id 203_vt 2017_mom

Förkunskapskrav

Kursen ingår i Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design och är inte öppen för andra studentkategorier.

Självregistrering

Den här kursen är öppen för webb-/självregistrering. 

För att registrera dig på kursen så loggar du in på student webben; www.umu.se/student via ditt Umu-id konto. En manual för hur själva registreringen går till finns på www.student.umu.se/registrering

Kravet för registrering är att du är antagen och behörig till aktuell kurs. Fungerar inte registreringen så ska du kontakta Designhögskolan. I detta fall:  birgitta.sundberg@umu.se

Kurslitteratur

Anges närmare kursstart.

Schema »
Schemat är preliminärt fram till kursstart.
Tryck F5 när du öppnat Schemat för att få med eventuella uppdateringar.
Syns inget schema så är det ännu inte publicerat.

Kursplan »

Har du frågor om kursen?
Skicka ett mail till enquiries@.umu.se