Design för idékommunikation, 15 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i visualisering och grafisk design som kan användas för att kommunicera idéer för nya produkter och tjänster med intressenter under den tidiga utvecklingsfasen.

Träning ges i att framställa varierande typer av visuellt kommunikationsmaterial för en rad olika medier som används inom designbranschen i syfte att effektivt skapa, kommunicera och utvärdera idéer i relation till ett projekts sammanhang, intressenter och affärsidé. 

Kursen ger dig grunderna i bland annat: innovationsteori, kreativa metoder, idéskissning, typografi, färglära, produktsemantik, kognitionspsykologi, kommunikationshistoria, bildteori, visuell kultur och samskapande.

Du får genom praktiska övningar och projektarbete möjlighet att tillämpa dessa grundläggande kunskaper i olika typer av relevanta metoder och hjälpmedel för idévisualisering.

Kursens struktur

5id 199_vt 2017_mom

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Anmälan öppen 15 sept - 15 okt

Självregistrering

Den här kursen är öppen för webb-/självregistrering.

För att registrera dig på kursen så loggar du in på studentwebben; https://www.umu.se/student/ via ditt Umu-id konto. En manual för hur själva registreringen går till finns på www.student.umu.se/registrering

Kravet för registrering är att du är antagen och behörig till aktuell kurs. Fungerar inte registreringen så ska du kontakta Designhögskolan. I detta fall:  birgitta.sundberg@umu.se


Ansvarig lärare

Niklas Andersson


Kursstart

Måndag 17 januari, 2022

Schema »
OBS! Schemat är preliminärt fram till kursstart.
Tryck F5 när du öppnat Schemat för att få med eventuella uppdateringar.
Syns inget schema så är det ännu inte publicerat.

Kursplan »

 

Har du frågor, skicka ett mail till uid-enquiries@umu.se

Spara