Industridesign för industriell ekonomi

Kursinnehåll

I kursen ges en orientering om industridesign, dess historia och dess roll i modern produktutveckling, samt dess betydelse för marknadsföring av produkter. Industridesignerns olika arbetssätt och verksamhetsområden belyses, liksom hur designfunktionen hanteras i såväl stora som små företag. Undervisningens upplägg och innehåll är sådant att studenten utvecklar en beställarkunskap för upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. Övrigt innehåll i kursen är bl.a. en översikt över de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, samt exempel på genomförda designprojekt. Frågor om patent och mönsterskydd i relation till innovation och vägen från idé till produkt behandlas också. Ett analysprojekt utförs under kursens gång, där metoder och kunskaper tillämpas praktiskt.

Förkunskapskrav

Kursen ges som en del av Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi och är inte öppen för andra sökande.

Självregistrering

Den här kursen är öppen för webb-/självregistrering.

För att registrera dig på kursen så loggar du in på student webben; www.umu.se/student via ditt Umu-id konto. En manual för hur själva registreringen går till finns på www.student.umu.se/registrering

Kravet för registrering är att du är antagen och behörig till aktuell kurs. Fungerar inte registreringen så ska du kontakta Designhögskolan. I detta fall: birgitta.sundberg@umu.se

Schema

Schema »

OBS! Schemat är preliminärt fram till kursstart.
Tryck F5 när du öppnat Schemat för att få med eventuella uppdateringar.
Syns inget schema så är det ännu inte publicerat.

Kursplan

Kursplan »

Har du frågor om kursen?
Skicka ett mail till uid-enquiries@umu.se