Kroki 1, 7,5 hp

Kursens mål är att träna förmågan att se och uttrycka former, genom att öva på att teckna efter levande modell. Grundläggande för kursen är att arbeta med seendet som grund för tecknandet.

Under kursen fokuseras, förutom perception och kognitiva processer, områdena form, volym, balans, tyngd, rumslighet och rörelse genom övningar i skissteknik för att återge kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad i relation till bilduppbyggnad. Under kursen introduceras även områdesspecifika metoder och begrepp.

Modellteckning utgör en av de grundläggande färdigheter inom det konstnärliga området som ständigt behöver utövas och tränas för att utövaren ska utveckla sin perceptionsförmåga i relation till teckningsmetodik och hanterandet av teckningsverktyg, samt utveckla sin personliga förmåga att uttrycka sig i bild. Kursen passar därför såväl för nybörjare som för avancerade tecknare.

Kursen går på kvartsfart (25%) under hela vårterminen. Du förväntas att delta aktivt en eftermiddag/kväll i veckan, och även öva på egen hand mellan träffarna. För den som inte kan närvara vid ett lektionstillfälle ges, efter samråd med lärare, möjlighet att delta vid den andra gruppens motsvarande tillfälle, elller en hemuppgift.

Kursen ges i huvudsak på svenska men om engelskspråkiga studenter finns kan handledning ske på engelska.

Studieavgift: För icke-EU-studenter är studieavgiften för denna kurs cirka 36 563 SEK. Detta gäller även redan inskrivna vid Umeå universitet, då tidigare betalad studieavgift inte täcker denna kurs.

Kursdag: Lektion tisdagar  16.30-18.30
Notera att det inte är någon drop-in under lektionerna.

Anmälan via antagning.se »

Kursplan »

Har du frågor om kursen? »