Med fötterna på marken
och blicken i skyn

Kandidatprogrammet i industridesign, 180 hp (3 år)

På kandidatprogrammet i industridesign utbildar vi industridesigners som skapar visioner som går att realisera för en marknad. En central fråga vi ställer oss är - kan det vara på ett annat sätt?

Vad gör en industridesigner?

En industridesigner arbetar med utveckling av produkter och tjänster där användaren inte är en identifierad person. Syftet är många gånger att lösa, möjliggöra eller tillfredställa ett behov eller en önskan. Produkten eller tjänsten ska även tillfredställa behovet ifrån marknaden och produceras.

Arbetet är komplext med väldigt många infallsvinklar och aspekter. Hållbarhet (social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet), produktionsval, emotionella behov, affärsstrategier, nytta och livskvalitet är bara några aspekter som gör arbetet sammansatt. Vi talar därför om ett helhetsperspektiv.

Om utbildningen

På Industridesignprogrammet arbetar vi med den grundläggande "treenigheten", människa, produkt/tjänst och sammanhang. I tillämpning i projektform lyfts bland annat marknadsaspekter fram och ger studierna ett mer realistiskt perspektiv.

Utbildningen syftar därför till att våra studenter "bygger" en egen kreativ designprocess som har sin utgångspunkt i en användarfokuserad svensk designtradition. Innovationsförmåga, samarbete och kommunikation ser vi som ytterst intressanta utvecklingsområden för en framtida industridesigner. Utbildningen har ett sikte på ett innovativt arbetssätt. Designhögskolan erbjuder mycket väl anpassade lokaler och spjutspetsteknik för en industridesignutbildning. Det öppnar upp stora möjligheter för studenterna att under hela utbildningstiden testa och utveckla det som känns viktigt och intressant.

En öppen och familjär stämning i och inom studentgrupperna ser vi som viktigt för att skapa bra förutsättningar för en kreativmiljö. Till detta kan tilläggas att kontakten mellan nationella och internationella programstudenter skapar en multikulturell atmosfär. Faktum är att den speciella atmosfären även omfattar anställda och vårt nätverk med externa lärare, yrkesverksamma industridesigners och samarbetsföretag.

Har du frågor?

Per Sihlen BW

Kontakta Per Sihlén, Programansvarig för kandidatprogrammet i industridesign
Tel +46 90 7867067
E-post: per.sihlen@umu.se

 

 

 

Spara

Spara