Arbetsprov / Hemuppgift
Höstterminen 2021

För att ansöka till kandidatprogrammet i Industridesign behöver du lämna in ett arbetsprov i form av en hemuppgift och fria alster samt ett personligt brev. Hemuppgiften publiceras den 2 december 2020. Sista inlämningsdag är 1 mars 2021.

Hemuppgift 2021

Instruktioner för hemuppgift och personligt brev

Hemuppgiften lämnas in i form av designskisser, teckningar och förklarande text. Det kan även vara foton av modeller, prototyper, målningar i valfri teknik eller digitala verk skapat i datormiljö.

Scanna/fotografera din alster (rekommenderad bildupplösning är 200dpi) och spara i stående A3, PDF-format. Det går bra att montera flera alster (bilder, skisser osv) på samma sida. Skriv inte ditt namn på sidorna i dokumentet. Hemuppgiften ska vara ett (1) PDF-dokument med max 8 sidor.

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intressant för juryn att veta. Det personliga brevet lämnas in tillsammans med hemuppgiften i ett separat dokument (PDF, Word eller liknande).

Det är viktigt att du döper dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror) och hemuppgift respektive personligt brev (Exempel: 12345678.hemuppgift). Ditt 8-siffriga anmälningsnummer hittar du på "Mina sidor" på antagning.se. 


Hemuppgift och personligt brev laddas upp via länken nedan senast 1 mars 2021.

Kom ihåg att döpa de två dokumenten med ditt anmälningsnummer (8 siffror) samt hemuppgift respektive personligtbrev. Exempel: 12345678.hemuppgift.
Ditt 8-siffriga anmälningsnummer hittar du på "Mina sidor" på antagning.se.

LADDA UPP HEMUPPGIFT OCH PERSONLIGT BREV

 

 

Insänt material sparas i två år. Sökande som vill att arbetsprov inte sparas tar kontakt med adrian.lowander@umu.se senast 15 maj 2021. Det är inte möjligt att återanvända inskickad hemuppgift i en annan antagningsomgång.

 Frågor om ansökan och uppladdning: adrian.lowander@umu.se

 • Inlämning av hemuppgift

  Kom ihåg att döpa din hemuppgift och personligt brev med ditt anmälningsnummer (8 siffror). Exempel: 12345678.hemuppgift.
  Ditt anmälningsnummer hittar du på "Mina sidor" på antagning.se.

  LADDA UPP HEMUPPGIFT OCH PERSONLIGT BREV

   

  Sista inlämningsdag för ansökan: 1 mars 2021. Insänt material sparas i två år.