Senare del av program

Senare del av program kan sökas av dig som läst fristående kurser eller vill byta studieort inom samma/motsvarande program. Antagning till senare del av program görs endast om det finns lediga platser på kandidatprogrammet.

För att du ska kunna bli antagen måste:

 • det finnas en ledig plats.
 • du ha grundläggande och särskild behörighet till programmet.
 • du ha varit antagen till en motsvarande utbildning och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare program/kurser som ingår i det program du söker.
 • din ansökan vara komplett.

Ansökningsanvisningar

Du ansöker till "Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre - Kandidatprogrammet i Industridesign" via Antagning.se. När du ansöker till senare del ska du som har meriter från annat lärosäte än Umeå universitet alltid bifoga kursplaner över tidigare studier samt portfolio/arbetsprover. Kursplaner ska laddas upp via Antagning.se. Portfolio skickas in enligt instruktionerna som du hittar längre ner på denna sida.

Anmälan och behörighet

Se aktuell information på utbildningswebben:
Senare del av Teknisk/- naturvet program. Termin 2 eller högre

Portfolio

För att ansöka till senare del av Kandidatprogrammet i Industridesign ska du skicka in arbetsprover.

Innehåll

Din portfolio ska innehålla ett urval av projekt som visar på dina förmågor och färdigheter inom Design. Den skall ge en bild av din arbetsprocess, hur du utvecklar idéer, samt din förmåga att kritiskt reflektera över dina arbeten och dess sociala, politiska och etiska dimensioner. Din portfolio skall innehålla följande:

 • Ett individuellt projekt
 • Ett foto på ett 3D föremål
 • Tre fria projekt.

Du ska inkludera en kort beskrivning av den kontext i vilken vardera arbete har utförts (såsom uppgift, förutsättningar, mål, m.m.).

Krav

 • Din portfolio ska skickas in digitalt som ett (1) dokument i PDF-format.
 • Filstorleken får inte överstiga 10 Mb
 • Ditt fullständiga namn, e-postadress och din anmälningskod måste anges på första sidan av din portfolio.
 • Ange om projekten har genomförts självständigt eller i grupp.
 • Ange om några av projekten har genomförts under praktik eller under yrkesutövning.

Observera

 • Följ instruktionerna noggrant så att vi kan behandla din ansökan.
 • Skicka inte in några papperskopior på dina arbetsprover. Material som skickas in via post kommer ej att bedömas.

 

Inlämning av portfolio

Din digitala portfölj ska skickas in via e-post direkt till Umeå Designhögskola (den skall inte laddas upp på  Antagning.se). Inkomna portfolios utvärderas löpande, med undantag för v. 25 - 33 (sommaruppehåll) fram till terminsstart eller utbildningsplatserna är fyllda.   

Skicka din portfolio till  adrian.lowander@umu.se. I ämnesraden ska du ange "SENARE DEL" samt ditt namn.