Arbetsprov / Hemuppgift
Höstterminen 2020

Här kan du ladda upp ditt arbetsprov

Utöver arbetsprovet kan du skicka in en sida med fria alster (till exempel teckningar, kroki, målningar, projekt eller fotografier av skulpturer och modeller). Dessa är inte obligatoriska men kan vara meriterande vid juryns beslutsfattande eftersom alstren kan ge en bild av din konstnärliga förmåga och utvecklingsmöjligheter.

Instruktioner för hemuppgift och arbetsprov

Hemuppgiften besvaras med designskisser, teckningar, målningar m.m.

  • Designskisser, teckningar, målningar i valfri teknik, inscannade eller fotogaferade och monterade till pdf-format.
  • Fotografier av produktmodeller, prototyper, skulpturer.
  • Digitala alster såsom modeller eller annat skapat i datormiljö.

Scanna/fotografera din hemuppgift och eventuella övriga arbetsprover (rekommenderad bildupplösning är 200dpi). Montera dessa digitalt och spara i stående (A3) PDF-format. En sida för varje hemuppgift. Du får lämna in ett (1) PDF-dokument med max 6 sidor.

Det går bra att montera flera alster (bilder, skisser osv) på samma sida. Det är viktigt att du döper arbetsproverna med ditt anmälningsnummer (8 siffror) och uppgiftens namn (Exempel: "12345678.arbetsprov"). Ditt 8-siffriga anmälningsnummer hittar du på "Mina sidor" på antagning.se.  Skriv inte ditt namn i dokumentet.  

I det personliga brevet berättar du om vem du är, vilken utbildning du har, yrkeserfarenhet (kom ihåg sommarjobb) och annat som kan vara intresse för juryn att veta. Det personliga brevet lämnas in tillsammans med arbetsprovet.

Uppladdning av hemuppgift och arbetsprov

Arbetsprov samt personligt brev ska finnas hos Designhögskolan senast 2 mars 17.00, 2020. Möjlighet att ladda upp dokument presenteras här i samband med att ansökningsperioden formellt öppnar 22:a januari, 2020.

Vänligen notera att insänt material sparas i två år. Sökande som vill att arbetsprov inte sparas tar kontakt med adrian.lowander@umu.se senast 15 maj.

Frågor om ansökan och uppladdning: adrian.lowander@umu.se