Teori, praktik och kontakt med industrin

Studiemetoder för Kandidatprogrammet i industridesign

Den teoretiska delen av utbildningen sker i form av seminarier, litteraturstudier, föreläsningar samt examination och rapporter. De praktiska momenten sker i grupp eller individuellt med fokus på muntlig presentation.

Obligatorisk praktik

För att ytterligare poängtera den professionella profilen och för att inspirera studenterna i sina studier, erbjuds tillfällen till praktik på svenska designkontor. Av erfarenhet vet vi att kontakten med yrkesverksamma designers gör att studenten bygger upp ett attraktivt och värdefullt personligt nätverk.

Utbildningen sker huvudsakligen på svenska, även om vissa engelskspråkiga föreläsningar förekommer. Studierna omfattar ca 40 timmar per vecka och varje termin är ca 20 veckor.

Inga av kurserna i kandidatprogrammet kan läsas som fristående kurser.