Tillämpade konstruktionsmetoder BFA (CAD)

Målsättning för kursen

Kursens mål är att ge en inblick i hur ett CAD-program är uppbyggt, dvs hur 3D-modellen är källan till all övrig presentation som produktionsritning, sammanställningsritning ISO-vyer etc. Kursen skall ge en grundläggande kunskap om principerna för solidmodellering och parametrisk design. Basfunktionerna i ett cadprogram (SolidWorks) för att kunna skapa delar (parts), ritningar (drawings) och sammanställningar (Assemblys) gås igenom.

 

Kursmål

 

Moment 2. Konstruktionsmetoder, 3 hp
I momentet fokuseras grunderna i mekaniska konstruktioner på teoretiska grunder samt i ritteknik. Den studerande erhåller introduktion och viss övning i datorstödd framställning av ritningsunderlag, CAD teknik.

 

Delmoment i kursen

Oevn1

2D-skissning
Grundläggande detaljmodellering

Detaljsymmetri
Mönstring och biblioteksfeatures
Roterade features Urholkning och stödväggar

Detaljkonfigurationer
Detaljredigering
Sammanställningsmodellering
Använda sammanställningar
Simulering, Animation, Sprängning, smst.ritning
Solidmodellering, ytmodellering, rörelsefrigång, beräkning av tyngdpunkt, måttsättning. Framställning av ritningsunderlag.

 

Undervisningens upplägg:
Demonstrationer med åtföljande övningar under handledning samt egna övningar.

Examination

För godkännande krävs godkänd närvaro samt fullgjorda övningar.
Inga graderade betyg ges i denna kurs.

LokalOevn2

Top PC Lab

Kurstider

09 - 16 onsdagar 09-12

Föreläsare Patrik Mattsson
09 - 15 månd, tisd, tors och fredag
09 - 12 onsd
e-mail: patrik.mattsson@umu.se
tel: 090-786 69 90 (arb)

 

Nedan några länkar som kan vara användbara under kursens gång:

SolidWorks hemsida

Grabcad (ladda ner färdiga 3D modeller)

Keyshot (renderingsprogram)

 

Uppstart

 • Logga in, Surfa till SolidWorks.com
 • Gå till kursens webbsida. Se upplägg och krav
 • Installera SolidWorks på din privata dator?

 


 Övningar: Inga

 • Skapa detaljStansverktyg
 • Skissa
 • Ritning
 • Boss och hålfeatures
 • Avrundningar
 • Mönster
 • Roterade Features
 • Urholkning
 • Stödväggar
 • Loft och Sweep
 • Sammanställningsmodellering
 • Statisk kollisionsdetektering
 • Animering
 • Sprängskiss
 • Edrawing
 • Rendering

 

 

LegoklossVevmaskin0

 

 

 

 

 

 

  Mutter Skruv Bricka Trigonometri
Toleranser Omvandlare