Forskning

Vi bedriver forskning och forskarutbildning i industridesign.

Läs mer på vår engelska version av hemsidan, här

Forskning är nödvändig för en lärande organisation som ständigt vill förbättras. På Designhögskolan har vi en forskningsagenda som är proaktiv, kreativ, innovativ och inriktad på samarbeten. Vi jobbar med designforskning som syftar till att förstå, förbättra och förstärka området industridesign, men också till att utmana det genom att utforska olika möjliga framtider. För att kunna inspirera och informera utbildning, akademi och industri, bedriver vi en konstruktiv forskning med ett tydligt fokus på samarbeten med andra discipliner och partners från industrin.

Designforskning

Vår forskning är en studiobaserad forskningsorganisation som arbetar med högprofilerade projekt i nära samarbete med ledande aktörer inom industri och akademi. Genom grundforskning och tillämpad forskning utvecklar vi nya idéer och insikter tillsammans med externa partners och våra egna studenter i projekt som sträcker sig alltifrån korta intensiva workshops till mångåriga forskningsprogram. För att kunna utnyttja den här flexibiliteten optimalt, är våra grundfrågor alltid de samma: Design är alltid design för någon, och den vilar alltid på en konstnärlig grund.

Forskarutbildning i industridesign

Som en av mycket få miljöer i Sverige erbjuder Designhögskolan forskarutbildning i industridesign, med fokus på att förstå, förbättra och förstärka området industridesign genom forskning med hög kvalitet som påverkar och stärker utbildning, industri och den akademiska världen.

Konstnärlig utveckling

Industridesign vilar på en konstnärlig grund och vid Designhögskolan stödjer vi ständigt konstnärlig utveckling för all personal och alla studenter, genom projekt inom vårt program för konstnärlig utveckling.