Designhögskolan

Designhögskolan har rankats som en av världens bästa designutbildningar av bl.a. Business Week, iF och red dot. Studenter och lärare kommer från hela världen, och gör Designhögskolan till en internationell och inspirerande mötesplats för kreativa människor.

Vi ger utbildningsprogram, forskarutbildning och ettåriga kruser inom industridesign och tillhörande inriktningar. Vi erbjuder professionella och internationella utbildningar med tillgång till exceptionell teknisk utrustning. Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden efter examen: 90 % av våra examensstudenter får jobb som industridesigner inom 6 månader.

Internationella studenter

Studenter från hela världen möts på våra masterprogram och skapar en unik kreativ energi och tvärkulturella synergier. För tillfället har Designhögskolan studenter från fler än 30 olika länder, t.ex. Indien, Norge, Kanada, Danmark, Storbritannien, Turkiet, Japan, Nya Zeeland, Brasilien, Mexiko, Finland, Korea, Kina, Tyskland och USA. Mer än hälften av masterstudenterna kommer från andra länder än Sverige. Vi har ca 30% kvinnliga studenter.

Kandidatprogram

Designhögskolan ger ett treårigt program i industridesign som ger en konstnärlig kandidatexamen (180 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska och programmet är öppet för alla nordiska och internationella studenter som förstår svenska och talar svenska eller ett annat skandinaviskt språk.

Masterprogram

På masternivå finns tre internationellt orienterade och specialiserade tvååriga utbildningsprogram omfattande 120 högskolepoäng, som ger en konstnärlig masterexamen.

De tre programmen är:
Advanced Product Design

Interaction Design
Transportation Design

Programmen ges på engelska och är öppna för internationella studenter. Studenter från EU-länder och de nordiska länderna betalar ingen terminsavgift.

Fristående kurser

Designhögskolan ger en ettårig kurs, Industrial Design Intensive på grundnivå. Vi erbjuder också en rad kortare fristående kurser i industridesign och närliggande ämnen, som ingår i andra studieprogram vid Umeå universitet och som är öppna för alla. Vissa kurser har särskilda krav på förkunskaper.

Forskarutbildning

Designhögskolan är en av få designskolor i Sverige som erbjuder forskarutbildning i industridesign. Forskarutbildningen ges på engelska och är öppen för internationella studenter med en mastersexamen i industridesign eller motsvarande kompetens. Forskarstudenter betalar inga terminsavgifter, oavsett nationalitet.

Organisation

Designhögskolan är en del av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.