Höstterminen 2022

Fristående kurser

De här kurserna är öppna för alla (som har grundläggande behörighet), och söks via antagning.se. Inga arbetsprover behövs. 

Ansökan är öppen 15 mars - 19 april.

Om sista anmälningsdag passerat kan du göra en sen anmälan, och om det finns platser kvar på kursen, kan du bli antagen.

Hot team - innovationsprojekt , 7,5 hp
Helfart, dagtid, v v 44 - v 48 2022. Kurskod 5ID181. Anmälningskod 52218.

Kroki 1, 7,5 hp
Kvartsfart, sen eftermiddag, 36 2022 - v 2 2023. Kurskod 5ID221. Anmälningskod 52220.

Fristående kurser öppna endast för programstudenter

Tjänstedesign, 15 hp
Helfart, v 35 - 44 2022. Kurskod 5ID179, anm.kod 52239
För studenter på Civilekonomprogrammet i service management.

Beteende och estetik i planeringen, 15 hp
Helfart, v 44 2022 - v 02 2023. Kurskod 5ID107 , anm.kod 52210
För studenter på Samhällsplanerarprogrammet.