Design för användarupplevelse, 15 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar de processer och arbetsmetoder som används inom industridesign och interaktionsdesign. Fokus ligger på att introducera designmetodikens grunder och hur olika aspekter av grafisk formgivning, typografi, layout, ljuddesign och haptik kan influera designen av ett användargränssnitt.

I kursen ges en historisk översikt över interaktionsdesigneryrkets framväxt, en introduktion till kreativa och analytiska designmetoder samt grunderna i olika visualiserings- och kommunikationstekniker. Under projektarbete ska studenterna tillämpa dessa kunskaper i ett praktiskt projekt som tar fasta på tjänstedesign och interaktionsdesign, med särskild hänsyn till samspelet mellan gränssnittets form och funktion i relation till användarens upplevelse.

Kursen struktur

5id 203_vt 2017_mom

Förkunskapskrav

Kursen ingår i Civilingenjörsprogrammet Interaktion och Design och är inte öppen för andra studentkategorier.

Kurslitteratur

Anges närmare kursstart.

Kursplan »

Har du frågor om kursen?
Skicka ett mail till enquiries@.umu.se