Industridesign för industriell ekonomi

Kursinnehåll

I kursen ges en orientering om industridesign, dess historia och dess roll i modern produktutveckling, samt dess betydelse för marknadsföring av produkter. Industridesignerns olika arbetssätt och verksamhetsområden belyses, liksom hur designfunktionen hanteras i såväl stora som små företag. Undervisningens upplägg och innehåll är sådant att studenten utvecklar en beställarkunskap för upphandling av industridesign i samband med produktutveckling. Övrigt innehåll i kursen är bl.a. en översikt över de metoder som en industridesigner använder vad gäller analys, kreativt skapande och visualisering, samt exempel på genomförda designprojekt. Frågor om patent och mönsterskydd i relation till innovation och vägen från idé till produkt behandlas också. Ett analysprojekt utförs under kursens gång, där metoder och kunskaper tillämpas praktiskt.

Förkunskapskrav

Kursen ges som en del av Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi och är inte öppen för andra sökande.

Kursplan

Kursplan »

Har du frågor om kursen?
Skicka ett mail till uid-enquiries@umu.se