Kandidatprogrammet i Industridesign

Design påverkar hur vi lever våra liv, varje dag. En designer använder sin kreativitet för att lösa problem och ta reda på vad som är möjligt. Som designer utvecklar du koncept som optimerar funktion och estetik hos produkter, system och tjänster till förmån för användare, industri och samhälle. I skärningspunkten mellan konst, teknik, antropologi, marknadsföring, tillverkning och ekologi formar industridesign vår värld i en skapandeprocess med målet att förbättra levnadsstandard och öka livskvalité.

 

UNDER UTBILDNINGEN 

Under Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp) arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Du lär dig hantera olika typer av designutmaningar samtidigt som du utforskar en rad olika produktområden. Allt från digitala lösningar, till framtidens mobilitet, till medicinsk utrustning, till produkter för hemmet och industrin. Under de olika designprojekten tränar du på att lösa problem och utveckla dina idéer genom skisser, prototyper och modeller, såväl i digitala program som i verkstäder.Genomgående har du har yrkesverksamma industridesigners som handledare. 

Olika designtekniker

Mellan större projektarbeten ges fördjupande kurser inom flera olika designtekniker:

 • Skiss- och visualiseringstekniker
 • Form- och färgstudier
 • Modell- och verkstadsteknik
 • Kommunikationsstrategier
 • Digital 3D-modellering (CAD)

En kreativ, internationell miljö

Designhögskolan representerar en unik blandning mellan det lokala och det globala. Till skolan söker sig de främsta designstudenterna från världens alla hörn. Ett tydligt fokus på samarbete genomsyrar samtliga utbildningar och de små klasserna, alla samlade under ett tak, skapar en kreativ, internationell miljö som varje år levererar studentprojekt på hög internationell nivå. Utbildningens nära samarbete med företag, organisationer och myndigheter gör nyutexaminerade studenter särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. Under utbildningen ingår även en tioveckors praktikperiod som ytterligare stärker banden med potentiella arbetsgivare.

Examensevent med globala företag 

Under utbildningens avslutande termin skapar studenterna sina examensprojektet som presenteras vid ett stort event, UID Design Talks & Degree Show. Här medverkar studenter från samtliga Designhögskolans program. På plats finns - förutom studenter, släkt och vänner - representanter från en rad multinationella företag och organisationer. 

Blip - ett examensprojekt: Felicia Evaldsson utvecklade en scanner för att jämföra produkter i livsmedelsbutiken ur miljösynpunkt. 

Programöversikt

År 1Designprocess 1.  Design som upplevelse 1.Design och teoretiska ämnen 1Design, ny och traditionell teknik. Design som konstnärlig process 1. Designpresentation 1Design för framtiden 1.Designprojekt 1.

År 2:  Designprocess 2.  Design som upplevelse 2. Design och teoretiska ämnen 2.  Design, produktion och ny teknik 2. Design som konstnärlig process 2. Designpresentation 2. Design för framtiden 2.Hot Team. Praktiska studier. Designprojekt 2.

År 3:  Designprocess 3. Designpresentation 3Design och teoretiska ämnen 3. Designprojekt - Hot Team 3. Design som upplevelse 3. Design som konstnärlig process 3. Design för framtiden 3. Designprojekt examensarbete.

EFTER UTBILDNINGEN 

Efter utbildningen finns möjlighet att studera vidare på mastersnivå. Designhögskolan erbjuder masterutbildningar inom InteraktionsdesignAvancerad Produktdesign och Transportdesign. Andra väljer att inleda sin yrkesbana direkt efter utbildningen. En karriär som designer öpppnar upp för att arbeta inom en rad olika fält och du har möjlighet att specialisera dig i flera riktningar:

 • Industridesigner
 • Produktutvecklare
 • Designstrateg
 • Servicedesigner
 • Interaktionsdesigner
 • UX-designer
 • Transportdesigner
 • Designforskare

Har du frågor?

Per Sihlen BWKontakta Per Sihlén, Programansvarig för Kandidatprogrammet i Industridesign

Tel +46 90 7867067
E-post: per.sihlen@umu.se

Spara

Spara

 • Behörighet och urval

  Programstart: Höstterminen 2022
  Studieort: Umeå
  Antal platser: 15
  Studieform: 100%, Normal

  Behörighet: Grundläggande behörighet (Svenska 3, Matematik 1a,b eller c, Engelska 6) och godkänt antagningsprov. Sökande ska lämna in hemuppgift senast den 1 Mars.

  Urval: En viktig merit är konstnärlig begåvning och fallenhet för designyrket. Urval sker på grundval av inlämnade arbetsprover samt intervju.

  Anmälningskod: UMU-K5006
  Sista anmälningsdag: 2022-03-01
  Anmälan: Via antagning.se. Anmälan öppnar 21 januari 2022 klockan 13:00