Tre inriktningar
inom industridesign
på masternivå

Designhögskolan är en del av Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet. Vi ger tre olika tvååriga masterprogram på konstnärlig grund inom industridesign. Programmen är helt internationella, med studenter från hela världen, och omfattar 120 högskolepoäng vardera. Utbildningen ger en konstnärlig masterexamen (master of fine arts). Läs mer om programmen på de engelskspråkiga programsidorna:

Masterprogrammet i avancerad produktdesign (APD)
APD-programmet är en lösningsdriven utbildning som fokuserar på en fördjupad tillämpning av design, genom användarstudier, problemidentifiering och -analys, nya teknologier och material. Framför allt ligger tonvikten på innovation och nytänkande, för att finna den bästa möjliga lösningen för ett givet problem eller en identifierad designmöjlighet.

Masterprogrammet i interaktionsdesign (IxD)
IxD-programmet riktar in sig på relationen mellan människor, informationsteknologi och det sociala sammanhang dessa verkar i. Vi ser interaktionsdesign som möjligheten att designa både kognitiva, fysiska och upplevelesbaserade gränssnitt som integreras i en meningsfull helhet. Genom att utmana den traditionella bilden av designidén om "produkten som objekt" rör vi oss mot en idé om "produkten som händelse, där dynamiska och interaktiva kvaliteter i produkter och tjänster måste förstås bättre ur en mänsklig kontext. Vårt mål är att genom design skapa hållbara, förståeliga och njutbara informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.

Masterprogrammet i transportdesign (TD)
Globala frågor, som befolkningsökning, miljö och hållbarhet, utmanar den traditionella transportindustrin. Vi måste hitta nya lösningar för transporter och fordon. Design spelar en viktig roll i att utveckla funktionella, säkra och ergonomiska produkter och system som också är tilltalande för användare. Vårt transportdesignprogram inriktas mot ett brett fält av transportdesign, i ett nära samarbete med industrin, där konceptuella framtidsidéer balanseras mot realistiska designlösningar. Ett starkt fokus ligger på visualisering, prototyper och både fysisk och digital 3D som medier för att utforska koncept för framtida livssituationer inom transport- och fordonsområdet.